The Stranger Inside

Thriller
Khởi chiếu: 01/05/2013 tại Mỹ
IMDb: 3.7 (1,769 lượt)

After a traumatic kidnapping, a movie star retreats to a small island to escape the spotlight, only to find that her worst fears have yet to be realized.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá