Bài viết liên quan

Ngũ Hiệp Trừ Yêu - Avengers phiên bản Trung Quốc

Video - Trailer · Moveek ·

Nền điện ảnh Trung Hoa đang lớn mạnh cũng tìm cách khai thác chất liệu dân gian của riêng họ.