The Trotsky

Comedy, Indie - 2h
Khởi chiếu: 11/09/2009 tại Mỹ
IMDb: 6.9 (5,065 lượt)

Leon Bronstein examines the history of leftist sentiment in society, and decides that he - the reincarnation of the famous Russian revolutionary, and proceeds to action. He persuades his father's business, a successful businessman, the "revolt and rebellion." The father takes the response and sent his son to public school. But there, Leon is not sitting idle, continuing to hum.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá