The Ward

The Ward

Cùng ở khu giam giữ với bốn cô gái bị quấy rầy, Kristen không biết tại sao cô ấy ở đó, hoặc cô đến từ đâu. Nhưng cô biết rằng cô ấy đang không được an toàn, và sớm nhận ra rằng mọi việc không như chúng ta thấy. Khi từng người trong các cô gái bị biến mất, Kristen tuyệt vọng cuộc đấu tranh để thoát khỏi, nhưng như vậy đã giúp cô khám phá ra điều khủng khiếp hơn rất nhiều so với bất cứ ai có thể tưởng tượng.


Thể loại: Thriller, Horror
Đạo diễn: John Carpenter

Diễn viên

Amber Heard

Kristen

Jared Harris

Dr. Stringer

Sydney Sweeney

Young Alice

Susanna Burney

Nurse Lundt

Sean Cook

Jimmy

R.J. Hampton

Mental Ward Patient

Jillian Kramer

Monster Alice

Kent Kimball

Cop #2 (uncredited)

Tracy Schornick

Cop#1 (uncredited)

Joanna Theobalds

Mental Ward Patient (uncredited)

Patrick Treadway

2nd Floor Nurse (uncredited)

Lonny W. Waddle

Orderly (uncredited)

Xem thêm