Greed, revenge, world dominance, high-tech terrorism -- it's all in a day's work for cunning MI6 agent James Bond, who's on a mission to protect beautiful oil heiress Elektra King from a notorious terrorist. In a race against time that culminates in a dramatic submarine showdown, Bond works to defuse the international power struggle that has the world's oil supply hanging in the balance.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá