Tiên Nữ Không Kiêng Cữ

Comedy, Mystery - 1h35'
Khởi chiếu: 31/07/2015 tại Việt Nam

Vì tiếng sét ái tình với Ngọc Hoàng mà Tiên mê trai, ‘ồ… yezzzh’ đã phạm vào những điều kiêng trên thiên đình nên bị đày xuống hạ giới làm một “á tiên” với phép thuật ngày một ít đi. Sau thời gian lưu lạc, tiên này phải cứu được 5 đứa trẻ tương ứng với Ngũ Hành thoát khỏi kiếp nạn lầm người để bước vào cõi tiên.

Lịch chiếu

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá