Nigel's mother (Victoria Hamilton) appears to have been the world's worst cook, boiling unopened cans of food to a soggy pulp and nervously refusing young Nigel's (Oscar Kennedy) suggestions that she try an occasional fresh veg. After many a ruined dinner they fall back on that old reliable, toast-the one dish she has mastered. But Nigel loves her dearly, and is devastated by her early death, leaving him and his lonely dad (Ken Stott) to look after each other. When new cleaner Mrs. Potter (Helena Bonham Carter) arrives, her curves, charms and fabulous lemon meringue pies quickly bewitch Nigel's father, and, much to his son's horror, the three move to the country to live together. The one silver lining is Domestic Science class at Nigel's new school, where Nigel (now played by Freddie Highmore) can finally shine. Soon he and Mrs. P. have embarked on a highly competitive cooking duel, vying for Dad's affections. -- (C) Official Site

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá

Trúng ngay 200 vé xem phim tại CGV.
Đang có 4,363 lượt đánh giá.
Đang có 106 vé.
Thể lệ
Mỗi 100 lượt đánh giá sẽ xuất hiện tương ứng 10 voucher xem phim tại CGV (tối đa có 20 voucher/ ngày)
Chỉ áp dụng gửi đánh giá cho những phim nằm trong danh sách bình chọn do Moveek cung cấp (xem danh sách phim bên dưới)
Mỗi ngày, 1 người tham gia chỉ được bốc thăm 1 lần
Để bốc thăm, người tham gia phải kích hoạt tài khoản qua SMS (miễn phí)

Cách tính lần bốc thăm: đủ 1 điểm mới được tham gia bốc thăm ( 1 điểm tương ứng 1 lần bóc thăm )

- Gửi đánh giá: 0.25 điểm

- Viết đánh giá ngắn (ít nhất 20 từ) và được duyệt: 0.75 điểm

Đánh giá phim - trúng ngay
200 Vé xem phim tại CGV
Tham Gia Ngay