Tolkien

Chưa có thông tin


Thể loại: Drama
Đạo diễn: Dome Karukoski
Nhà sản xuất: Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready

Diễn viên

Nicholas Hoult

J.R.R. Tolkien

Lily Collins

Edith Bratt

Colm Meaney

Father Francis Morgan

Tom Glynn-Carney

Christopher Wiseman

Anthony Boyle

G.B. Smith

Patrick Gibson

R.Q. Gilson

Pam Ferris

Mrs. Faulkner