Bài viết liên quan

[Review] Trăm Năm Hạnh Phúc (Long Live Love)

Đánh giá phim · miduynph ·

Trăm Năm Hạnh Phúc (Long Live Love) có giải trí, có lắng đọng và cũng có cả lúc… khá chán.

Cộng đồng

NguyenKhacDao 9

Phim dung dị và đời thực.
Những ai đang yêu, đã yêu, trải qua những thăng trầm trong các mối quan hệ hẳn sẽ thấm thía khi xem phim này.
Mạch phim nhẹ nhàng và rất tự nhiên. Không gượng gạo như nhiều phim VN.