Bài viết liên quan

[Review] Từ Ghét Ghét Thành Thương Thương (The Perfect Couple)

Đánh giá phim · bluejasmine711 ·

Từ Ghét Ghét Thành Thương Thương đúng như tên gọi của nó, kể về hành trình chuyển hóa từ “ghét” thành “thương” của một cặp oan gia ngõ hẹp.

Cộng đồng

NguyenKhacDao 4

Phim rời rạc.
Nhan sắc diễn viên không thuyết phục.