Violet & Daisy

Thriller - 1h28'
Khởi chiếu: 07/06/2013 tại Mỹ
IMDb: 6.1 (9,825 lượt)

Two teenage assassins accept what they think will be a quick-and-easy job, until an unexpected target throws them off their plan.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá