Giải Cứu Nhà Trắng

White House Down

Trong tour thăm quan Nhà Trắng với con gái cũng là lúc một nhóm phản động với những vũ khí hạng nặng bắt đầu tấn công, một cảnh sát phải tận dụng mọi khả năng để giải cứu con gái và bảo vệ an toàn cho Tổng Thống Mỹ.

Khởi chiếu: 05/07/2013 tại Việt Nam
Thể loại: Action
Đạo diễn: Roland Emmerich

Diễn viên

Jamie Foxx

President James Sawyer

Joey King

Finnerty

Richard Jenkins

Raphelson

James Woods

Walker

Nicolas Wright

Donnie the Guide

Michael Murphy

Vice President Hammond

Lance Reddick

General Caulfield

Matt Craven

Agent Kellerman

Jake Weber

Agent Hope

Xem thêm