White Material

Drama, Foreign - 1h42'
Khởi chiếu: 07/08/2009 tại Mỹ
IMDb: 7.0 (5,079 lượt)

Denis revisits Africa, this time exploring a place rife with civil and racial conflict. A white French family outlawed in its home and attempting to save its coffee plantation connects with a black hero also embroiled in the tumult. All try to survive as their world rapidly crumbles around them

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá