Yella

Drama, Mystery, Thriller, Foreign - 1h29'
IMDb: 6.7 (2,347 lượt)

Yella is estranged from her possessive and violent husband; but he can't quite bring himself to give her up. When their fraught interaction finally comes to dramatic conclusion, Yella's life takes an odd shift.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá