Rạp phim khu vực Lạng Sơn

Danh sách rạp chiếu phim tại khu vực Lạng Sơn

CGV Lạng Sơn

Lầu 3, Vincom Lạng Sơn, P. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn

Cgv Lang Son Lau 3 Vincom Lang Son P Chi Lang Tp Lang Son cgv-cineplex

Bạn muốn tìm rạp ở khu vực khác?