Rạp phim khu vực Quảng Nam

Danh sách rạp chiếu phim tại khu vực Quảng Nam

Sắp khai trương

Lotte Hội An

Dự kiến khai trương 4.2019.

Rio Cinemas Tam Kỳ

Khai trương: 08/2019