Rạp phim khu vực Quảng Trị

Danh sách rạp chiếu phim tại khu vực Quảng Trị

Cinemax Quảng Trị bán vé

150 Nguyễn Du, Phường 1, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

Cinemax Quang Tri 150 Nguyen Du Phuong 1 Tp Dong Ha Quang Tri cinemax

Bạn muốn tìm rạp ở khu vực khác?