Rạp phim khu vực Tiền Giang

Danh sách rạp chiếu phim tại khu vực Tiền Giang

CGV GO! Mỹ Tho

Tầng 3, TTTM GO! Mỹ Tho, 545 Lê Văn Phẩm, P. 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Cgv Go My Tho Tang 3 Tttm Go My Tho 545 Le Van Pham P 5 Tp My Tho Tien Giang cgv-cineplex

Bạn muốn tìm rạp ở khu vực khác?

Sắp khai trương

Cinestar Mỹ Tho

Dự kiến ra mắt 2019.