BHD Star Cineplex 3/2

Lầu 4, Siêu thị Maximark 3/2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

(+84) 8 6264 5820

Lịch chiếu Giá vé Bình luận

Giá vé

2D
2D
3D
3D