BHD Star Cineplex 3/2

Lầu 4, Siêu thị Maximark 3/2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

+84862645820

Bản đồ Bình luận

The Monkey King 2

Tây Du Ký 2: Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh 1 giờ 52 phút

From Vegas to Macau 3

Thần Bài III Phát Tài Phát Lộc 1 giờ 45 phút

2D / Digital

11:20 17:10

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

13 Giờ: Lính Ngầm Benghazi 2 giờ 24 phút

The Choice

Lựa Chọn Của Trái Tim 1 giờ 51 phút

2D / Digital

08:10

Chia sẻ vị trí của bạn để tìm lịch chiếu tốt hơn! Định vị