BHD Star Cineplex 3/2

Lầu 4, Siêu thị Maximark 3/2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

+84862645820

Bản đồ Giá vé Bình luận Thích rạp này

Chia sẻ vị trí của bạn để tìm lịch chiếu tốt hơn! Định vị