CGV Crescent Mall

Lầu 5, Crescent Mall Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng Quận 7 TP. Hồ Chí Minh

+84 8 5 412 2222

Lịch chiếu Giá vé Bình luận