CGV CT Plaza

Tầng 10, CT Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2 Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

+84 8 6 297 1981

Lịch chiếu Giá vé Bình luận

Giá vé

2D/3D
2D/3D