CGV Sư Vạn Hạnh

Hệ thống rạp: CGV Cinemas
Khu vực: Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 6, Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh