Galaxy Nguyễn Văn Quá

Hệ thống rạp: Galaxy Cinema
Khu vực: Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 119B Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh