Lotte Cantavil

Hệ thống rạp: Lotte Cinema
Khu vực: Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 7, Cantavil Premier, Xa lộ Hà Nội, P. n Phú, Q.2, TP. Hồ Chí Minh

Lotte Cantavil là 1 trong những cụm rạp đầu tiên ra mắt tại quận 2. Hiện nay, Lotte Cantavil vẫn là 1 trong những cụm rạp được yêu thích tại khu vực này.