Lotte Đà Nẵng

Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3679 667/8

Lịch chiếu Giá vé Bình luận

Giá vé

2D/3D
2D/3D

Cùng hệ thống