Lotte Diamond

Tầng 13, Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

(083) 822 7841

Lịch chiếu Giá vé Bình luận

Giá vé

2D/3D
2D/3D