Lotte Ung Văn Khiêm

Hệ thống rạp: Lotte Cinema
Khu vực: Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 26, Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh