Platinum Vincom Long Biên

Vincom Center Long Biên, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

Lịch chiếu phim, giá vé cụm rạp Platinum Cineplex, Platinum Vincom Long Biên tại Vincom Long Biên. Thông tin, lịch chiếu phim, đánh giá phim, khuyến mãi tại rạp chiếu phim Platinum Vincom Long Biên luôn được cập nhật nhanh nhất tại Moveek.com

Lịch chiếu

Ưu đãi - Khuyến mãi