Platinum Vincom Long Biên

Vincom Center Long Biên, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

+840436574455

Bản đồ Bình luận

Siêu Trộm

1 giờ 37 phút

Lộc Phát

1 giờ 36 phút

The Monkey King 2

Tây Du Ký 2: Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh 1 giờ 52 phút

Tía Tui Là Cao Thủ

1 giờ 40 phút

2D / Digital

15:45 19:35

Senior

Tiền Bối Tôi Là Ma 1 giờ 50 phút

Chia sẻ vị trí của bạn để tìm lịch chiếu tốt hơn! Định vị