Platinum Vincom Long Biên

Vincom Center Long Biên, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

(04)3657 4455

Lịch chiếu Giá vé Bình luận

Giá vé

2D
2D
3D
3D