Platinum Vincom Long Biên

Vincom Center Long Biên, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

+840436574455

Bản đồ Giá vé Bình luận Thích rạp này

Chia sẻ vị trí của bạn để tìm lịch chiếu tốt hơn! Định vị