Đánh giá của Thạch Thạch

Thạch Thạch 10

Phim hay đoạn đầu thì bình thường nhưng tới mấy khúc gần cuối mới cao trào tóm lại là phim rất hay