Đánh giá của Núi Tuyết

Núi Tuyết 8

Mấy cái film ý nghĩa + hay ho trong dịp lễ tết này ít suất chiếu vì còn bận chiếu các film giải trí, hài nhảm rẻ tiền câu khách.