Đánh giá của Tran Vinh Hung

Tran Vinh Hung 1

Phim nhạt, cần nhúng phim xuống biển để có độ mặn please