Đánh giá của Minh Ngọc

Minh Ngọc 1

Nhạt nhẽo, coi chỉ thấy buồn ngủ