43 %

47 Meters Down nhận được 7 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 6.14.

Chưa có review nào về Hung Thần Đại Dương.