Đánh giá của vuphuong

vuphuong 9

Ai làm sen chắc sẽ không cầm được nước mắt.
Phim đơn giản, nhẹ nhàng, trong trẻo như chính đôi mắt và suy nghĩ của Bella.