Đánh giá của 221b

221b 7

Một bộ phim hành động mãn nhãn, rất đáng xem .