Đánh giá của Khiet

Khiet 6

Dường như Alien mờ nhạt trong phần này, nữ chính lại ko quá cá tính như được mong đợi. Nếu mình hiều đúng thì Alien hoàn hảo nhất được tạo ra là do 1 con robot được chế tạo từ con người @@