Đánh giá của NuhoNu

NuhoNu 8

Hình ảnh phim khá ổn, ông chú Micheal đóng vai kép David/Walter diễn hay không tả được, đặc biệt là biểm cảm ánh mắt.
Ngoài ra thì mình không thích cái kết phim lắm