Đánh giá của thaotk

thaotk 7

Alien: Covenant là một bộ phim tốt, nhưng sai lầm duy nhất của Covenant là do Ridley Scott đã không trả lời thỏa đáng được những yếu tố tuyệt vời từ Prometheus trong quá khứ. Giá như có nhiều thời gian hơn để giới thiệu về Xenomorph hay có nhiều tương tác hơn giữa David với các thành viên khác để kể về Shaw, kể về hành trình, kể về giống loài của Engineer trên hành tinh này hay làm sáng tỏ hơn về nguồn gốc của nhân loại thì mọi thứ sẽ tuyệt biết mấy. Cũng có thể những vấn đề này được các nhà làm phim để dành cho việc phát triển về sau chăng? Bạn có thể hơi thất vọng với những câu hỏi cũ cũng như những câu hỏi mới mà Convenant vừa mở ra rồi lại bỏ ngỏ, nhưng nhìn chung, tôi nghĩ bạn sẽ thích bộ phim. Một câu chuyện độc lập, nhưng nó mở ra nhiều hướng đi mới cho phần tiếp theo. Convenant sẽ là một điểm móc khởi đầu cho tương lai mới của thương hiệu Alien trong thời gian sắp tới.
Trái ngược với những dự đoán ban đầu rằng Ridley Scott sẽ tập trung về việc mở rộng vũ trụ của Alien và các loài mới ngoài Xenomorph, Alien: Covenant lại chỉ tập trung vào David. Đối với những ai đã hy vọng cho những bất ngờ, hay khoảng kinh dị, khủng khiếp thì sẽ rất hài lòng với Covenant.