Đánh giá của NguyenKhacDao

NguyenKhacDao 10

phim hay lắm mọi người ơi.
Kịch bản lạ và đầu tư chi tiết.
Lại hài hước nữa. Mn đừng bỏ lỡ nhé.