Đánh giá của 1249794238508346

1249794238508346 10

Phim hay,cốt truyện cũng như kỹ xảo,kịch bản bám sát truyện tranh. Mong có phần 2 sớm