Đánh giá của MH

MH 7

Phim ổn, diễn viên đẹp và thể hiện tròn vai, có điều kịch bản nhàm chán, thiếu kịch tính.