Đánh giá của Sang Quang

Sang Quang 10

Phim cảm động, gay cấn ngộp thở. Được coi do trong vỏn vẹn vài phút nhưng đáng lắm. <3