Đánh giá của Trung Phạm

Trung Phạm 10

Tôi đã khóc khi xem bộ phim này