Đánh giá của Lê Thảo Lunes

Lê Thảo Lunes 10

Quá tuyệt vời, bộ phim cho tôi rất nhiều cảm xúc, vô cùng cảm động và chân thật .