Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 8

Xem vui, bố cục ổn. Nội dung ẩn nhiều suy nghĩ đó chứ...