Đánh giá của QuangVinhss

QuangVinhss 7

Phim chỉ ở mức ổn, không đặc biệt, cũng không tệ. Mình nghĩ chỉ để giới thiệu phản diện chính cho những bộ phim sau thôi.