Đánh giá của TheBlack

TheBlack 9

Epic. Hình ảnh như một phép màu, các nhân vật như từ comic bước ra. Ngoài những pha hành động thứ bạn nhớ được sẽ là bài học về môi trường và tình cảm gia đình. Ngoài ra nhưng pha kinh dị vẫn còn đó ?