Đánh giá của Jenbi99

Jenbi99 9

Là một bộ phim nói về thực tại của cuộc sống , làm người xem phải suy nghĩ