Đánh giá của anan681

anan681 9

Phim hay nhưng xem 3D nhiều lúc có những chữ bị hỏng khó đọc