Đánh giá của Phan xuan long

Phan xuan long 1

Phim viễn tưởng, thời gian phim 3 tiếng quá dài xem rất nhàm chán và buồn ngủ. Nội dung độc thoại giữa các nv quá nhiều.
Chốt lại dở, tệ